O firme Autoumývárne Vysávač, hustič Referencie Služby Napište nám
Čistiarne odpadových vôd
Chemické čistiarne odpadových vôd


Spoločnosť ŠEBESTA spol. s r.o. ponúka technologické riešenia čistenia chemicko-fyzikálnych princípoch o výkone do 5 litrov za sekundu.

ČOV REBEKA
ČOV typovej rady REBEKA 01,02,03,05 nachádza uplatnenie hlavne pri čistení a recyklácii odpadových vôd produkovaných v umývačkách automobilovej techniky (kefové umývacie linky osobných a nákladných áut, ručné vysokotlakové umývanie automobilov apod.), pri čistení priemyselných odpadových vôd. Technológia vhodná pre kontinuálne čistenie znečistených vôd. Možnosť čistenia na kvalitu pre vypúšťanie do povrchových vôd.

Deemulgační jednotky
ČOV typovej rady REBEKA DJ 0.5 a 1.0 nachádza uplatnenie hlavne pri čistení a recyklácii odpadových vôd produkovaných v umývačkách automobilovej techniky s malou produkciou odpadových vôd a pre čistenie priemyselných odpadových vôd. Technológia je určená pre diskontinuálnu prevádzku.

EVH filtry
Úprava podzemnej a povrchovej vody na vodu pitnú či úžitkovú, terciálne čistenie biologicky znečistených vôd ,čistenie priemyselných odpadových vôd, čistenie odpadových vôd z povrchových úprav.