O firme Autoumývárne Vysávač, hustič Referencie Služby Napište nám
Čistiarne odpadových vôd
Čistiarne odpadových vôd:

Spoločnosť ŠEBESTA spol. s r.o. ponúka:

Komplexné technologické riešenie čistenia odpadových vôd znečistených emulgovanými, jemne dispergovanými, rozpustenými ropnými látkami a tukmi.

Chemické ČOV
pracujú na chemicko-fyzikálnych princípoch a sú vhodné pre čistenie vôd s ľahkou až silnou kontamináciou s ropnými látkami v emulgovanej forme s kontinuálnym a diskontinuálnym prítokom znečistenej vody. Tento princíp čistenia zaručuje vysokú účinnosť a stabilitu čistiaceho procesu. Technológia pracujúca na chemicko-fyzikálnych princípoch nachádza uplatnenie pri čistení a recyklácii odpadových vôd v autoumývárenských prevádzkach s ručným i automatickým umývaním, pre čistenie priemyselných odpadových vôd, ako úpravy podzemných a povrchových vôd a pre terciálne čistenie biologicky znečistených vôd.

Biologické ČOV
Pracujú s využitím špeciálnych bioenzymatických prípravkov s mechanickou sieťovou, alebo pieskovou dofiltráciou. Sú vhodné pre čistenie vôd s kontamináciou ropnými látkami v emulgovanej forme s kontinuálnym prítokom znečistených vôd. Čistiarne sú určené hlavne pre prevádzky umývačiek automobilov s nižšou kontamináciou ropnými látkami a s vyšším pohybom vôd v umývacom systéme, čo sú automatické kefové umývacie linky osobných a nákladných automobilov, tunelové, prieťahové umývacie linky apod. ČOV nie sú určené pre čistenie splaškových vôd.

Odlučovače ropných látek
Odlučovače ropných látok sú určené k zachyteniu a odlúčeniu voľných ropných látok zo znečistených odpadových vôd ropnými látkami.